fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Červené blato

01.11.2009

Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené Blato o rozloze 144 ha se nachází směrem na Nové Hrady u osady Jiříkovo Údolí. Trasa stezky vede neporušenými rašeliništi po dřevěných chodnících a je dlouhá 5 km. Nejzajímavější místa jsou podrobně popsána na informačních tabulích během 6 zastavení.

Trasa: Majdalena - Cep - Šalmanovice - blato

zdroj informací: IKS Třeboň