fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Kam na ryby

01.01.2009

Gratulujeme! Nacházíte se přímo v centru vyhlášených rybářských revírů:

Lužnice 10A, Lužnice 10B – Pískovny, Koštěnický potok, Nový Kanclíř, Adamovský, Hejtman, Staňkov, Zadní a Přední Kouty, Stupský, Paďourek...
  … a dalších v  nejbližším okolí. Vlastní úlovky si můžete ihned zpracovat, je vám k dispozici, lednice, kuchyně a gril.
 
LUŽNICE 10A, majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Třeboň, výměra: 17 ha, 16 km
 
Přítok Vltavy. Od splavu rozvodí Nové řeky – Staré řeky až k jezu Šulcova mlýna v Tušti. K revíru patří část Koštěnického potoka od jeho ústí do Lužnice až k sádkám v Chlumu u Třeboně. Koštěnický potok má v létě malý průtok vody, až na několik málo míst je nevýznamný. Zlatá stoka do revíru nepatří. Sportovní rybolov je na hlavním toku povolen celoročně. Dračice do revíru nepatří. V této nádherné divoké přírodě, kterou dobře znají vodáci, najdete celou řadu splavů, slepých ramen a tůní, kde vás může překvapit nejen kapr,tloušť,lín,mník, ale hlavně je to voda štiková – každoročně se zde uloví několik, na tak malou řeku kapitálních kusů. Pod jezem až k obci Majdalena je tok přístupnější a váš úlovek se může rozrůst i o lipana a úhoře.
 

LUŽNICE 10B – PÍSKOVNY, majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Třeboň, výměra: 180 ha
 
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené propadliny po těžbě zemin. Pískovny v Majdaleně jsou čtyři rozlehlá jezera mezi obcemi Majdalena a Tušť. Nejznámější a největší z nich je tzv. „Majdalenská pískovna“. Známy jsou úlovky až 18 kg kaprů, až 15 kgštiky , dále se zde loví candáti,úhoři,líni a sumci. Pískovny v Tušti jsou na protilehlém břehu Lužnice. „Velká tušťská“ je spojena krátkým kanálem s řekou a je jistě stejně tak atraktivní jako pískovna Majdalenská. Výhodou těchto pískoven je menší hloubka, čistá voda, přístupnost a možnost jiné sportovní činnosti.
 
KOŠTĚNICKÝ POTOK, majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Nová Bystřice, výměra: 7 ha, 9 km
 
Přítok Lužnice. Od vtoku do Staňkovského rybníka až k mostu v Novém Vojířově. Od mostu v Novém Vojířově až k hrázi Kačležského rybníka je chovný úsek – sportovní rybolov zakázán. Potok Dračice do revíru nepatří.
 
RYBNÍK STAŇKOVSKÝ, majitel revíru: Rybářství Třeboň a.s., výměra: 273 ha
 

Hráz Staňkovského rybníka se nachází přímo v obci Staňkov. Pod hrází se rozprostírá tzv. hlavní jezero. Se svými 273 ha je to největší rybník v ČR co do objemu zadržené vody. Můžeme zde očekávat i úlovky kapra a tolstolobika  přes 10 kg. Totéž platí i o ostatních rybách – úhoř,lín,sumec,štika,candát. Staňkovský rybník je také známý svými kapitálními okouny. Pod jezem až k obci Majdalena je tok přístupnější a váš úlovek se může rozrůst i o lipana a úhoře.

LUŽNICE 10B – PÍSKOVNY, majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Třeboň, výměra: 180 ha
 
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené propadliny po těžbě zemin. Pískovny v Majdaleně jsou čtyři rozlehlá jezera mezi obcemi Majdalena a Tušť. Nejznámější a největší z nich je tzv. „Majdalenská pískovna“. Známy jsou úlovky až 18 kg kaprů, až 15 kg štiky, dále se zde loví candáti,úhoři,líni,sumci. Pískovny v Tušti jsou na protilehlém břehu Lužnice. „Velká tušťská“ je spojena krátkým kanálem s řekou a je jistě stejně tak atraktivní jako pískovna Majdalenská. Výhodou těchto pískoven je menší hloubka, čistá voda, přístupnost a možnost jiné sportovní činnosti.
 
KOŠTĚNICKÝ POTOK, majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Nová Bystřice, výměra: 7 ha, 9 km
 
Přítok Lužnice. Od vtoku do Staňkovského rybníka až k mostu v Novém Vojířově. Od mostu v Novém Vojířově až k hrázi Kačležského rybníka je chovný úsek – sportovní rybolov zakázán. Potok Dračice do revíru nepatří.

RYBNÍK STAŇKOVSKÝ, majitel revíru: Rybářství Třeboň a.s., výměra: 273 ha
 
Hráz Staňkovského rybníka se nachází přímo v obci Staňkov. Pod hrází se rozprostírá tzv. hlavní jezero. Se svými 273 ha je to největší rybník v ČR co do objemu zadržené vody. Můžeme zde očekávat i úlovky kapra a tolstolobika  přes 10 kg. Totéž platí i o ostatních rybách – úhoř,lín,sumec,candát,štika. Staňkovský rybník je také známý svými kapitálními okouny.