fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Landštejn

01.11.2009

Romantická zřícenina hradu si s přehledem dokáže získat srdce mnoha návštěvníků i po 200 letech chátrání. Landštejn sice dnes už nemá onu strategickou polohu na česko-moravsko-rakouském „trojmezí“, ale stále nás ohromuje jeho majestátnost uprostřed lesů České Kanady, kudy kdysi procházely dějiny... Mimo vlastní prohlídku můžete mít to štěstí, že zastihnete na hradě některou z mnoha kulturních akcí, které se zde konají. A dovolíme si vás upozornit i na vynikající rybí restauraci v podhradí :o).

Historie hradu je dodnes plná otazníků, zejména z doby, kdy hrad vznikl. Jeho zbudování těsně na tehdejší česko-rakouské hranici, kdy na dohled stál jeho rakouský protějšek, není úplně jasné a stále probíhá archeologický výzkum, který může ledacos vysvětlit. V romantickém okolí žil Jan Jiří Grassel, známý to loupežník a lapka, který dal své jméno všem grázlům až do dnešních dob...

Pravděpodobně z iniciativy samotného Přemysla Otakara I., nejspíše někdy po smrti moravského markraběte Vladislava roku 1222, kdy se král osobně ujímá správy této země, byla zahájena výstavba nového hradu v nejzažším cípu jihozápadní Moravy. Hrad Landštejn se měl stát významnou oporou panovníka na stále neklidné česko-rakouské hranici.

První písemná zmínka o hradu Landštejnu se datuje do roku 1231, podle níž byl prvním držitelem hradu Hartlieb z Landštejna. V držení pánů z Landštejna pak hrad setrval až do roku 1375. Do padesátých let 14. století kontroloval Landštejn významnou obchodní stezku, která vedla z Itálie přes Rakousko do vnitrozemí a dále na sever. Ekonomický výnos z této stezky je logický. Roku 1381 se vlády nad hradem ujímá Konrád Krajíř z Krajku. V době, kdy byl hrad v držení rodu Landštejnů, plnil především funkci obrannou a vojenskou, z čehož vyplývá strohá ryze účelová architektura. Od roku 1579 Landštejn často střídal majitele, chátral a definitivní zkázu pro něj znamenal rok 1771, kdy po zásahu bleskem zcela vyhořel a od té doby se postupně měnil ve zříceninu.
 V sedmdesátých letech minulého století bylo započato se zakonzervováním a rekonstrukcí areálu hradu. Hrad Landštejn patří k nejpozoruhodnějším ukázkám rané hradní architektury v českých zemích.

 kontakt: +420-384-498-580 státní hrad Landštejn
 vstupné: Kč 40,- plné/ 20,- snížené
 otevírací doba: denně mimo pondělí 9-16/ 17 hod.

Jak se dostanete na Landštejn?


 autem: Kosky – Lutová – Žíteč – Lásenice – Číměř – Nová Bystřice - Landštejn
 turistické trasy: červená trasa - ze Slavonic (9 km). žlutá trasa - z Dačic (22 km), modrátrasa - Český Rudolec (9 km)
 na kole: přímo okolo hradu prochází cyklotrasa č. 32, součást stezky Greenweys Praha-Vídeň
vlakem: úzkokolejkou z Jindřichova Hradce (směr Nová Bystřice) do stanice Hůrky a odtud pěšky přes vesnici Blato, což je asi 8 km

zdroj informací: internetový portál státního hradu Landštejn – www.landstejn.cz