fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Nové Hrady

01.11.2009

Překrásně opravené historické jádro města se spoustou zajímavých památek. V těsném sousedství Nových Hradů se nachází národní přírodní památka Terezčino údolí - okružní naučná stezka v délce příjemných 5,5 km. Procházíte nádherným anglickým parkem až k tvrzi Cuknštejn.

Jedním z míst s bohatou minulostí jsou Nové Hrady (německy Gratzen). V posledních třech staletích bylo město silně ovlivněno působením hraběcí rodiny Buquoyů, kteří vtiskli městu i celému okolí zvláštní ráz. Nové Hrady se mohou pochlubit řadou historických památek, což není pro srovnatelně velká města obvyklé.

Hrad v pozdně gotickém slohu – pevnůstka obehnaná příkopy až 15 metrů hlubokými byla založena kolem poloviny 13. století jako strážní bod v místě obchodní stezky a zemské hranice. Po 15-leté celkové rekonstrukci (v roce 2000) byl zpřístupněn celý areál starého hradu včetně parkánu, hlubokého příkopu s padacími mosty a části bývalé expozice hyalitového skla z okolních skláren.

Nový zámek – empírová stavba z let 1802-1810 byla sídlem Burquoyů až do roku 1945. Bohužel je veřejnosti nepřístupný, nyní zde sídlí Akademie věd ČR.

Zámecký park pochází již z roku 1593. Kolem romantického leknínového jezera s ostrovem dojdeme Dlouhou alejí až k tenisovým kurtům. Celou východní stranu náměstí zabírá majestátní Rezidence - budova nepravidelného půdorysu s vnitřními dvory. Radnice – renesanční stavba z roku 1553 byla později barokně upravena a vyzdobena znaky města a rodu Burquoyů. Gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století – interiéry mají vzácnou barokní výzdobu. V roce 1648 zde vznikla buquoyská rodinná hrobka. Lékárna na náměstí – kompletně zachovalý mobiliář barokní lékárny byl zrestaurován a umístěn v domě č.p. 14, kde je dnes bylinná apatyka a čajovna.

Klášter servitů byl založen roku 1677, nyní je opět v rukou tohoto řádu, prohlídky lze dojednat na ( +420-386-301-322 (8, 1), e-mail: info@klaster.cz. Klášter poskytuje i ubytování.

V těsném sousedství Nových Hradů se nachází Terezčino údolí. Jde o přírodně krajinářský park s množstvím romantických staveb, který v roce 1756 začala budovat hraběnka Terezie Buquoyová na místě bývalé bažantnice. Postupně se zde začaly budovat různé stavby, vznikly malé soukromé lázně. Přibyl Modrý dům (r. 1915 stržen povodní) a další drobné pavilony, dokonce i umělý vodopád. Začaly se zde pěstovat exotické dřeviny, okrasné keře a byliny. Údolím vede naučná stezka až k tvrzi Cuknštejn. V roce 2000 ji od města koupil pan Ing. Tomáš Pek, který připravuje její záchranu a obnovu do původní podoby. Majitel umožňuje návštěvu tvrze pouze po předchozí domluvě (kontakt: tomas.pek@volny.cz nebo 608-305-666).

Roku 1949 bylo Terezčino údolí prohlášeno za přírodní rezervaci, nyní zaujímá rozlohu 138 hektarů. Vstup je možný od parkoviště v údolí, kde naleznete plánek parku a další podrobné informace.
zdroj informací: Informační středisko v Nových Hradech a www.cuknstejn.com