fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Rybníky

01.01.2009

Snad nejtypičtějším prvkem Třeboňska jsou rybníky. Na území CHKO jich lze napočítat celkem 465 a jejich celková rozloha činí 7.484 ha.

První rybníky byly zakládány již ve 14. století, avšak největšího rozmachu dosáhlo rybníkářství na Třeboňsku koncem 15. a 16. století, kdy zde působili slavní rybníkáři Štěpánek Netolický, Mikuláš Ruthard z Malešova a Jakub Krčín z Jelčan.

Podívejme se například na jedinečné středověké vodohospodářské dílo – tzv. Zlatou stoku. Prvotní a hlavní funkcí tohoto vodního systému bylo důmyslné propojení četných rybníků s řekou Lužnicí. Kromě toho sloužila Zlatá stoka v průběhu doby i dalším účelům - k pohánění mlýnů a pil, k plavení palivového dříví ze vzdálených lesů do města Třeboně a v suchých letech i k závlahám Mokrých luk.

Zlatou stoku dal vybudovat počátkem 16. století Štěpánek Netolický. Jeho zásluhou vznikla ucelená rybniční soustava zahrnující jak rybníky velké, tak i střední a menší, vhodné pro vývoj kapří násady. Osou této soustavy se stala Zlatá stoka, která napájí rybníky z Lužnice. Byla budována v letech 1506 až 1520, je dlouhá 45,5 km, široká 2-4 m a hluboká 1-1,5 m. Její výškový spád je 30 m (!). Přestože byla Zlatá stoka vybudována uměle, začlenila se během staletí své existence dokonale do třeboňské krajiny a působí zde dnes naprosto přirozeným dojmem. Téměř celý její tok je lemován pásem stromů a keřů, které zpevňují břehy, zabraňují splachu půdy, zmenšují výpar z vodní hladiny, podporují a zvyšují samočistící schopnost vody.

Chlumecká rybniční soustava – lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých rybníků: Hejtman, Staňkovský a Špačkov. Na rybnících je řada ostrovů, jejichž břehy jsou členité a obklopené starými lesními porosty. Chlumecká rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou.

Naučná stezka Rožmberk – tématem této naučné stezky je rybníkářství, proto vede okolo největšího rybníku v České republice. Je dlouhá 22 km a má 12 zastavení, kde si na informačních tabulkách můžete přečíst více k danému tématu a vidět dobové fotografie věnované výlovům. Stezka končí jako naučná cyklistická stezka Okolo Třeboně na pergole u kapličky svatého Víta.

Nadějská rybniční soustava – nachází se severně od Třeboně u obce Frahelž. Patří mezi jednu z nejhezčích částí Třeboňska. Jednotlivé rybníky jsou od sebe odděleny pouze úzkými liniemi hrází s řadami stromů, převážně dubů. Nesou půvabná jména jako například Naděje, Láska, Víra, Skutek či Dobrá Vůle. Rybníky Nadějské soustavy jsou pravidelným lovištěm volavek popelavých, kormoránů velkých, ale zalétává sem také pravidelně i orel mořský.

 Z 465 rybníků na území CHKO celkové rozloze 7.484 ha je největší Rožmberk o rozloze 658 ha. Další významné rybníky: Horusický velký, Záblatský, Svět, Opatovický, Kaňov, Velký Tisý, Hejtman, Staňkovský. Celkem tvoří rybníky 16 rybničních soustav. Téměř 85 % rybníků je v současnosti ve vlastnictví a.s. Rybářství Třeboň.

zdroj informací: internetový portál Správy chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Třeboňsko a IKS Třeboň rybářský