fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Třeboň

01.11.2009

Centrem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko je město Třeboň, jehož historické jádro bylo v roce 1976 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Počátky města sahají do 12. století, kdy zde vznikla na pohraniční stezce malá osada. Celé rozlehlé okolní území dostal od krále výsluhou podnikavý Vítek z Prčic, první známý člen rozvětveného rodu Vítkovců. Nebývalého rozmachu město dosáhlo za vlády pánů z Rožmberka – od roku 1366 se také poprvé objevuje jeho český název. Roku 1660 se jeho vlastníky stali Schwarzenbergové. Po první světové válce přešel téměř celý třeboňský hospodářský majetek Schwarzenbergů do rukou státu. Po druhé světové válce proniká do města první větší průmysl, roku 1960 byl zrušen třeboňský okres a město obdrželo lázeňský statut. V roce 1980 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko a byl otevřen silniční obchvat Třeboně, což mělo velký význam pro udržení malebnosti Třeboně a jejího okolí.

Historický vývoj zanechal ve městě řadu významných památek: nejvýznamnější třeboňskou památkou je zámek s půvabným zámeckým parkem. Z původního středověkého opevnění města se zachovala značná část hradebních zdí s baštami a 4 třeboňské brány, jimiž se vstupuje do centra. Třeboňské náměstí obklopují měšťanské domy v renesančním a barokním slohu s původním loubím.

Za povšimnutí stojí barokní Mariánský sloup a renesanční kašna uprostřed náměstí, na dolní části pak dům U Bílého koníčka z roku 1544 a 31 metrů vysoká radniční věž z roku 1638. Klášter s kostelem sv. Jiljí: klášterní komplex ve středu města začal v roce 1367 vyrůstat pro potřeby augustiniánů, později jej se zámkem spojila tzv. Dlouhá chodba. Gotický kostel sv. Jiljí vznikl v letech 1367-90 jako jedna z prvních dvoulodních svatyní v Čechách.

Budova městského (dříve Schwarzenbergského) pivovaru sloužila dříve jako zbrojnice. Pivo se v Třeboni vařilo od roku 1379 a těšilo se dobré pověsti. I v současnosti patří produkty pivovaru Bohemia Regent Třeboň k těm nejlepším.

Třeboňské lázeňství se datuje již od roku 1883. Pomocí slatinných koupelí a zábalů se v lázních snaží o rekondici a léčbu pohybového ústrojí, revmatismu, osteoporózy a také nervových nemocí.

Třeboňské rybníkářství – většina rybníků okolo Třeboně vznikla v 15. – 17. století za časů pánů z Rožmberka. Společnost Rybářství Třeboň a.s. je největším rybníkářským podnikem v Evropě, roční produkce ryb se pohybuje okolo 2.800 tun, 70% ryb se odtud vyváží. Největší z rybníků je Rožmberk (658 ha).

Hrobka rodu Schwarzenberků patří mezi nejpozoruhodnější památkové stavby Jižních Čech. V kryptě je uloženo 26 příslušníků schwanzerberské rodiny. V rozsáhlém anglickém parku na břehu rybníka Svět stojí okrouhlá novogotická stavba rodové hrobky hlubocké schwarzenberské větve.

Výborně funguje Informační a kulturní středisko Třeboň, kde získáte veškeré podrobné informace o památkách i o akcích, které město Třeboň pořádá:

IKS TŘEBOŇ 

kontakt: +420-384-721-169,
fax: +420-384-721-356, e-mail: info@iks.tbnet.cz

zdroj informací: Informační a kulturní středisko Třeboň