fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Žumberk

01.11.2009

Tvrz z poloviny 13. století je jednou ze tří opevněných vesnic v Evropě. Najdete ji nedaleko Nových Hradů a okouzlí vás na první pohled. Rozhodně stojí za viděnou :o)

Ves Žumberk (Sonnberg) byla založena v polovině 13. století. V jejím držení se střídali opaté rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě, sami Rožmberkové a zejména několik rodů nižší české šlechty. Koncem 15. století zde byla vystavěna rozložitá kamenná pozdně gotická tvrz, jež dalšími úpravami počátkem 17. století získala vzhled renesančního zámečku. Pravděpodobně v letech 1612-1618 nechal nový majitel žumberského panství Theobald Hock tvrz s historickým jádrem vesnice obehnat hradební zdí se šesti baštami. Od roku 1618 však na Žumberku již šlechta nesídlila. Tvrz, bašty i celý areál začaly být využívány k jiným účelům a postupně se dostaly do téměř dezolátního stavu.

Rozsáhlá památková rekonstrukce tvrze začala v roce 1969 a byla dokončena (spolu s obnovou jižního úseku hradebních zdí) v roce 1974, kdy byla tvrz také zpřístupněna veřejnosti. V roce 1997 byla dokončena rekonstrukce dvou z pěti doposud stojících bašt a o rok později bylo znovuobnoveno a napuštěno i jezero pod tvrzí.
Dnes objekt spravuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a návštěvníci si ho mohou prohlédnout od dubna do října.
V prostorách tvrze lze spatřit zbytky nástěnných maleb, model středověké vesnice, ukázky hyalitového skla a je možné se seznámit s historií tvrze a obce.
 

Expozice lidového malovaného nábytku 18. a 19. století – prezentuje zařízení venkovských staveb movitých i nejchudších vesničanů. Můžeme zde vidět jak bohatě vyřezávaný nábytek, tak nábytek hrubě tesaný a natíraný pouze volskou krví. Cenné kusy sem byly přivezeny z různých částí Jižních Čech.

Lapidárium – ve třech zrekonstruovaných baštách jsou k vidění různé kamenné architektonické fragmenty žumberské tvrze, náhrobní kameny, zvony a jiné předměty.

kontakt: +420-386-362-124, zumberk@muzeumcb.cz
vstupné: Kč 50,- plné/ 25,- snížené/ 80,- v němčině
 

otevírací doba:

květen, červen – denně kromě pondělí 9.00 – 17.00 h
červenec, srpen – denně kromě pondělí 9.00 – 17.30 h
září – denně kromě pondělí 9.00 – 17.00 h

Trasa: Majdalena - Cep - Nové Hrady - směr Trhové Sviny

 


zdroj informací: internetový portál www.muzeumcb.cz